Cargo Logistic

Veľkoobchodné, maloobchodné aj výrobné spoločnosti sa počas svojej podnikateľskej činnosti dostanú do stavu, kedy je neefektívne vlastniť skladové priestory. Práve v týchto prípadoch je efektívnejšie si sklad prenajať. Naša spoločnosť dokáže okrem komplexnej organizácie toku tovaru a materiálu od výrobcu k maloobchodníkovi, výrobcovi alebo zákazníkovi zabezpečiť aj aktivity spojené s ich skladovaním.

Aktuálne disponujeme niekoľkými skladovými priestormi, ktorých možnosti sú prispôsobené pre skladovanie tovaru rôznych kategórií a skupenstiev. Okrem poistenia tovaru, jeho zabezpečenia a profesionálnej manipulácie vám zaručujeme aj jeho správne uloženie. Pohodlne tak môžete skladovať väčšinu poľnohospodárskych produktov, obalový materiál, náhradné diely a iný výrobný materiál vhodný do nezateplených skladov.

MÁTE ZÁUJEM O NAŠE SLUŽBY?

Kontaktujte nás